Connect with us

Kuarsa

50 Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi dan Bisa Jadi Caption Instagram Keren, Lengkap Terjemahan

50 Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi dan Bisa Jadi Caption Instagram Keren, Lengkap Terjemahan

Quotes Aesthetic

50 Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi dan Bisa Jadi Caption Instagram Keren, Lengkap Terjemahan

Quotes aesthetic dalam Bahasa Aymara tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata yang indah secara visual, tetapi juga mengandung motivasi yang menyentuh hati. Dengan keunikan bahasa Aymara, kutipan-kutipan ini menawarkan nuansa estetika yang kaya makna, menciptakan harmoni antara keindahan linguistik dan pesan penuh semangat. Bahasa Aymara yang merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya, memberikan warna tersendiri pada setiap kata, mengajak pembacanya untuk merenung dan menemukan inspirasi dalam setiap kalimat. Melalui kutipan-kutipan ini, Bahasa Aymara bukan hanya menjadi medium untuk menghiasi, tetapi juga untuk memberikan dorongan positif, mendorong jiwa untuk tetap gigih dan optimis dalam mengarungi kehidupan.

Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi

50 Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi dan Bisa Jadi Caption Instagram Keren, Lengkap Terjemahan

Berikut Kuarsa.com rangkum Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi.

1. “Juma pachparu ukat taqi kunatix utjktam ukar iyawsam. Yatiñamawa kuna jark’awinakat sipans juk’amp jach’a chuymaman utji”.
2. “Jach’a lurañanak lurañatakix kuntix lurapkta uk munasiñakiw wakisi”.
3. “Exito ukax janiw qhipakiti, fracaso ukax janiw jiwayañjamäkiti: Sarantañ jan axsarañawa ukax jakthapitawa”.
4. “Tiempomax mä juk’akiwa, jan ina ch’usar apt’amti yaqha jaqin jakäwiparjam sarnaqasa”.
5. “Jach’a samkaña, ch’amampi irnaqaña, ch’amanchaña”.
6. “Sapa alwaw machaq ch’amanak apaniwayi; ajlliwix jumanakankiwa”.
7. “Exito ukax janiw qullqi jikxatañakikiti. Jan ukasti mayjt’ayañawa”.
8. “Juman amuyumax kawkirus sarañama uk amtayi”.
9. “Jan walt’awinakax kunatix jakäwix wali askiwa ukat ukanak atipt’añax jakäwix wali askiwa”.
10. “Janipuniw yaqha amtar puriñatakisa, machaq samka samkañatakis sinti chuymanïktati”.
11. “Jan reloj uñch’ukipxamti, kuntix luraski uk lurapxam. Sarantapxam”.
12. “Jutïr pachax khitinakatix samkanakapan suma uñnaqt’apar iyawsapki ukanakankiwa”.
13. “Ch’ama irnaqawix talento ukarux atipt’iwa, kunapachatix talentox jan ch’ama irnaqki ukhaxa”.
14. “Juman mä sapa límitemajj jumakiw” sasa.
15. “Jan lurañjamäki ukanak jikxatañatakix, ukax lurasispawa sasin iyawsañakiw wakisi”.
16. “Jumajj amuyatamat sipan jukʼamp chʼamanïtawa.
17. “Jakäwin jan walt’awinakax juk’amp sumaptañatakiw amtata, janiw k’allk’uñasäkiti”.
18. “Kunjam chuymanïtasa ukaw kawkirus sarañama uk amtayi”.
19. “Kawkhantix irnaqañat nayrax suma sarnaqañax utjki ukax diccionario ukankiwa”.
20. “Exito ukax jan walt’awinakat jan walt’awinakar jan ch’amanchawimp sarnaqañawa”.
21. “Jan urunak jakt’amti, urunakax jakthapipxam “sasa.
22. “Iyawsañamawa, jumax chika thakinktawa.
23. “Suma amuyunïñamawa, ch’amachasiñamawa, phuqhasiñamawa”.
24. “Jutïr pachat yatiyañatakix wali askiwa, ukax lurañawa”.
25. “Jumampi amtäwimampi taypin sayt’atäki ukax kunats jan phuqhañjamäki uka sarnaqäwix juma pachpaw yatiyaskakïta”.

Mungkin Anda Suka :  20 Quotes Aesthetic Liburan di Pantai Pianemo, Cocok Buat Caption IG Keren

Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi

50 Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi dan Bisa Jadi Caption Instagram Keren, Lengkap Terjemahan

Berikut Kuarsa.com rangkum Quotes Aesthetic Bahasa Aymara Penuh Motivasi.

26. “Jakawix 10% kunatix jiwasax paski ukat 90% kunjams uka tuqitx uñjtan ukawa”.
27. “Qharüru amuyañasatakix mä límite ukakiw jichhürunakan pächasiñasax utjani”.
28. “Janiw oportunidad suyt’añamäkiti, uñstayam”.
29. “Exito ukax janiw qullqi jikxatañakikiti. Jan ukasti mayjt’ayañawa”.
30. “Qharüru amuyañasatakix mä límite ukakiw jichhürunakan pächasiñasax utjani”.
31. “Tiempomax mä juk’akiwa, jan ina ch’usar apt’asimti yaqha jaqin jakawiparjama”.
32. “Suma thakimpi, jan suma thakimpi, niya pachpakïskiwa”.
33. “Janiw ajjsarañamäkiti, jach’a yänakar sarañatakix askinak jaytañxa”.
34. “Kunapachatix juk’amp ch’amampi irnaqäta ukhaxa, juk’amp jach’a jikxatasïta kunapachatix uka jikxatkta ukhaxa”.
35. “Exito ukax janiw qhipakiti, fracaso ukax janiw jiwayirïkiti: Sarantañ ch’amaw jakthapita”.
36. “Jan walt’awinakax kunatix jakäwix wali askiwa ukat atipt’añax jakäwix wali askiwa”.
37. “Juman amuyumax kawkirus sarañama uk amtayi”.
38. “Jan reloj uñch’ukipxamti, kuntix luraski uk lurapxam. Sarantapxam”.
39. “Jutïr pachajj samkanakapan suma uñnaqtʼapar iyawsirinakankiwa”.
40. “Ch’ama irnaqawix talento ukarux atipt’iwa kunapachatix talento jan ch’ama irnaqki ukhaxa”.
41. “Juman mä sapa límitemajj jumawa.
42. “Jan lurañjamäki ukanak jikxatañatakix mä sapa thakhiw utji, ukax lurasispawa sasaw iyawsaña”.
43. “Jumajj amuyatamat sipan jukʼamp chʼamanïtawa.
44. “Jakäwin jan walt’awinakax juk’amp sumaptañatakiw amtata, janiw k’allk’uñasäkiti”.
45. “Juman amuyumax kawkirus sarañama uk amti”.
46. “Kawkhantix irnaqañat nayrax suma sarnaqañax utjki ukax diccionario ukankiwa”.
47. “Exito ukax jan walt’awinakat jan walt’awinakar jan ch’amanchawimp sarnaqañawa”.
48. “Janiw urunak jakt’amti, urunakax jakthapiyapxam” sasa.
49. “Iyawsañamawa, jumax chika thakinktawa.
50. “Positivo qhiparañamawa, ch’amampiw irnaqañama, ukax phuqhasiñapataki”.

TERJEMAHAN Quotes Aesthetic Bahasa Aymara

1. “Percayalah pada diri sendiri dan diri Anda apa adanya. Ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang lebih besar dari rintangan apa pun.”
2. “Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan.”
3. “Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah hal yang fatal: Keberanian untuk melanjutkan itulah yang terpenting.”
4. “Waktumu terbatas, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain.”
5. “Bermimpilah besar, bekerja keras, tetap fokus.”
6. “Setiap pagi membawa potensi baru; pilihan ada di tangan Anda.”
7. “Sukses bukan sekedar menghasilkan uang. Ini tentang membuat perbedaan.”
8. “Sikapmu menentukan arahmu.”
9. “Tantangan adalah apa yang membuat hidup menarik dan mengatasinya adalah apa yang membuat hidup bermakna.”
10. “Anda tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau memimpikan impian baru.”
11. “Jangan melihat jam; lakukan apa yang dilakukannya. Teruskan.”
12. “Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpinya.”
13. “Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras.”
14. “Satu-satunya batasanmu adalah dirimu sendiri.”
15. “Satu-satunya cara untuk mencapai hal yang mustahil adalah dengan meyakini hal itu mungkin.”
16. “Kamu lebih kuat dari yang kamu kira.”
17. “Kesulitan dalam hidup dimaksudkan untuk menjadikan kita lebih baik, bukan pahit.”
18. “Sikapmu menentukan arahmu.”
19. “Satu-satunya tempat di mana kesuksesan datang sebelum bekerja adalah di kamus.”
20. “Sukses adalah berjalan dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat.”
21. “Jangan hitung hari, hitunglah hari-hari itu.”
22. “Percayalah kamu bisa dan kamu sudah setengah jalan.”
23. “Tetap positif, bekerja keras, wujudkan.”
24. “Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya.”
25. “Satu-satunya hal yang menghalangi Anda dan tujuan Anda adalah cerita yang terus Anda ceritakan pada diri sendiri tentang mengapa Anda tidak dapat mencapainya.”
26. “Hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita bereaksi terhadapnya.”
27. “Satu-satunya batasan bagi realisasi kita akan hari esok adalah keraguan kita terhadap hari ini.”
28. “Jangan menunggu peluang, ciptakanlah.”
29. “Sukses bukan sekedar menghasilkan uang. Ini tentang membuat perbedaan.”
30. “Satu-satunya batasan bagi realisasi kita akan hari esok adalah keraguan kita terhadap hari ini.”
31. “Waktumu terbatas, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain.”
32. “Jalan menuju kesuksesan dan jalan menuju kegagalan hampir sama.”
33. “Jangan takut untuk melepaskan kebaikan demi kebaikan.”
34. “Semakin keras Anda bekerja untuk sesuatu, semakin besar perasaan Anda saat mencapainya.”
35. “Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah hal yang fatal: Keberanian untuk melanjutkan itulah yang terpenting.”
36. “Tantangan adalah apa yang membuat hidup menarik dan mengatasinya adalah apa yang membuat hidup bermakna.”
37. “Sikapmu menentukan arahmu.”
38. “Jangan melihat jam; lakukan apa yang dilakukannya. Teruskan.”
39. “Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpinya.”
40. “Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras.”
41. “Satu-satunya batasanmu adalah dirimu sendiri.”
42. “Satu-satunya cara untuk mencapai hal yang mustahil adalah dengan meyakini hal itu mungkin.”
43. “Kamu lebih kuat dari yang kamu kira.”
44. “Kesulitan dalam hidup dimaksudkan untuk menjadikan kita lebih baik, bukan pahit.”
45. “Sikapmu menentukan arahmu.”
46. “Satu-satunya tempat di mana kesuksesan datang sebelum bekerja adalah di kamus.”
47. “Sukses adalah berjalan dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat.”
48. “Jangan menghitung hari, buatlah hari-hari itu berarti.”
49. “Percayalah kamu bisa dan kamu sudah setengah jalan.”
50. “Tetap positif, bekerja keras, wujudkan.”

Mungkin Anda Suka :  17 Quotes Bijak Sousou No Frieren, Penuh Arti

Continue Reading
Advertisement
You may also like...

Content writer Kuarsa.com memiliki pengalaman menulis di berbagai freelance dan pernah bekerja di salah satu media online ternama di Indonesia. Paham konsep SEO dan audiens target.

More in Quotes Aesthetic

To Top